• Reklamacje

 1. REKLAMACJE

   

  1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

  2. Informujemy i wyłączeniu prawa do rękojmi dla przedsiębiorców . W tym przypadku nie odpowiadamy za wady rzeczy sprzedanej na podstawie kodeksu cywilnego art. 558.
  3. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.

  • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

  • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

  • Żądać usunięcia wady.

  1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

  2. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Eledomo Serwis ul. Ostra Góra 1, 32-543 Myślachowice.

  3. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

  4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

  5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  6. Prosimy o pisemne podanie objawów uszkodzenia , prosimy o wypełnienie formularza serwisowego z zakładki serwis.
  • prosimy załączenie kopii/oryginału dowodu zakupu (wraca on z przesyłką do Państwa)
  • prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przesyłki przed uszkodzeniami w transporcie
  • prosimy wydrukowanie i wypełnienie wszystkich pozycji z poniższego formularza oraz załączenie go do wysyłki :


  Serwis.jpg

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

   

  1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić za. wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.d.

   

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny