• CENTRALA PŁYTA GŁÓWNA CA-10 P ALARM SATEL

The Symbol : CA-10P
340.50
opak To the virus Vault
Shipping within 24h
The Availability Of Duża dostępność

Płyta główna centrali  CA10P 

 • obsługa od 8 do 16 wejść(8 na płycie)
 • obsługa 6 programowalnych wyjść
 • możliwość podziału systemu na 4 strefy
 • obsługa do 28 użytkowników
 • dialer telefoniczny
 • gwarancja: 36 miesięcy
 • nieulotna pamięć 255 zdarzeń
 • powiadamianie telefoniczne
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 • złącze RS-232 
 • zasilacz impulsowy
 • wydruk zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu

Centrala CA-10P oferuje szeroką gamę funkcji, co w połączeniu z estetycznymi manipulatorami czyni z niej atrakcyjny produkt do zabezpieczenia średniej wielkości obiektów.

Centralę najczęściej montuje się w  obudowie AWO205 lub OPU3 Satel.

Obsługa centrali ze zdalnych manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz LCD lub z manipulatorów z diodami LED. Możliwość podłączenia czterech niezależnych manipulatorów.

Możliwość podziału na cztery strefy: całkowicie odrębne systemy alarmowe lub strefy o wspólnych wejściach czy strefy wewnętrzne. 8 do 16 dowolnie programowalnych wejść (8 wejść na płycie głównej, 2 w każdym manipulatorze, rozbudowa przez wejścia kolejnych manipulatorów lub ekspander CA10E), każde wejście  może pełnić jedną z 18 funkcji. Obsługa dowolnych czujników w konfiguracji NO, NC, EOL oraz dwuparametrycznych z indywidualnym sabotażem wejścia. 6 wyjść o programowalnym przeznaczeniu, każde może pełnić jedną z 40 funkcji.

Wbudowany komunikator telefoniczny umożliwia:

 • przekazywanie informacji do dwóch stacji monitorujących
 • przekazanie informacji o alarmie poprzez systemy przywoławcze (pager)
 • poinformowanie o alarmie komunikatem słownym (za pomocą syntezera SM-2
 • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
 • zdalną obsługę serwisową z komputera wyposażonego w modem

Wbudowane łącze RS-232 umożliwia podłączenie drukarki (wydruk pamięci zdarzeń lub wydruk bieżący) oraz programowanie centrali z komputera. Sterowanie nadajnikiem monitoringu radiowego typu NR2-DSC (system NEMROD-format PC16OUT) firmy NOKTON.

Inteligentna analiza sygnałów centrali telefonicznej, umożliwiająca przesłania komunikatu słownego o alarmie, po wykryciu odebrania telefonu.

Wewnętrzny zegar umożliwiający między innymi automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref za pomocą funkcji TIMER.

Obsługa systemu niezależnymi hasłami przez 28 użytkowników (do 12 w każdej strefie). Hasła mogą mieć różne uprawnienia, ich użycie jest odnotowane w pamięci zdarzeń.

Nieulotna pamięć 255 ostatnich zdarzeń gromadząca informacje o włączeniach i wyłączeniach systemu , alarmach, awariach itp., z datą i czasem wystąpienia oraz numerem użytkownika obsługującego centralę. Możliwość nadzoru pracy wartowników poprzez funkcję TIMER.

Automatyczna kontrola poprawności pracy systemu centrali, w tym wykrywanie uszkodzenia lub zasłonięcia czujnika.