• CENTRALA ALARMOWA VERSA 10 SATEL PŁYTA

The Symbol : VERSA10P
287.60
opak To the virus Vault
Shipping within 24h
The Availability Of Duża dostępność

Płyta główna centrali alarmowej VERSA 10 SATEL

 • ilość wejść programowalnych na płycie: 10 (max. 30)
 • ilość wyjść programowalnych na płycie: 4 (max. 12)
 • ilość stref: 2
 • moduły rozszerzające: 24
 • pamięć zdarzeń: 2047
 • timery: 4
 • wejście sabotażowe
 • współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX
 • wbudowany komunikator telefoniczny PSTN
 • współpraca z modułami GSM/GPRS
 • monitoring TCP/IP przez zewnętrzny moduł
 • powiadamianie e-mail przez zewnętrzny moduł

Centrale VERSA to połączenie intuicyjnej i prostej obsługi...

 • zgodność z EN50131 Grade 2, cert. Techom kl. C
 • ilość wejść programowalnych na płycie: 10
  • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  • możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
  • kontrola obecności czujek
 • dodatkowe wejścia sabotażowe
 • ilość wyjść programowalnych na płycie: 4
 • 3 wyjścia zasilające
 • podział systemu na 2 strefy:
  • 3 tryby dozoru w każdej strefie
  • sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
 • magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów, czytników i modułów rozszerzeń
 • port RS-232 do programowania centrali
 • wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:
  • monitoringu (SIA, ContactID, inne)
  • powiadamiania głosowego (4 numery, 16 komunikatów)
  • zdalnego programowania (modem 300 bps)
 • współpraca z modułami GSM/GPRS:
  • powiadamianie głosowe/SMS
  • monitoring SMS/GPRS
 • obsługa modułu ETHM-1:
  • monitoring TCP/IP
 • sterowanie systemu za pomocą:
  • manipulatorów LCD lub LED
  • pilotów zdalnego sterowania
 • możliwość prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) ułatwiająca korzystanie z przyszłych urządzeń
 • obsługa do 31 haseł:
  • 30 zwykłych użytkowników
  • 1 instalator
 • edycja nazw ułatwiająca obsługę i zarządzanie systemem
 • timery:
  • 4 timery z obsługą wyjątków
 • pamięć 2047 zdarzeń
 • automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
 • wbudowany zasilacz impulsowy:
  • zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
  • zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
  • regulacja prądu ładowania akumulatora

Do programowania centrali Versa (aktualizacja oprogramowania) potrzebny jest kabel RS DB-9FC/RJ

Centrale VERSA - urządzenia wszechstronne i przyjazne dla użytkownika !!! 

VERSA-10 to seria nowowczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród innych urządzęń tej klasy, to wszechstronne możliwości rozbudowy zarówno przewodowej, jak i bezprzewodowej oraz obsługa nowoczesnych mediów do komunikacji i powiadamiania.

Nowa centrala VERSA-10 opróczwbudowanych 10 wejść posiada również możliwość rozbudowy do 30 wejść (zarówno przewodowych, jak i bezprzewodowych). Cechą charakterystyczną dla systemów z serii VERSA jest możliwość wspólnego wykorzystywania manipulatorów i ekspanderów, a także wykorzystywania tego samego menu programowania. Ułatwia to w znacznym stopniu i obniża koszty zarówno instalowania, jak i późniejszego serwisowania systemów.

Versa - prosta obsługa

Niezależnie od wybranego sposobu obsługi systemu - czy to z użyciem manipulatorów LCD/LED, czytników kart czy pilotów zdalnego sterowania, obsługa systemu opartego na centrali VERSA jest prosta i intuicyjna. Ma to duże znaczenie - zwłaszcza gdy chcielibyśmy, aby z systemu korzystały dzieci lub osoby starsze.

Centrala VERSA10 posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2A. Zasilacz ten posiada szereg zabezpieczeń i odpowiednie układy regulacji prądu ładowania akumulatora. Wszystkie centrale z nowej serii posiadają cztery wyjścia na płycie głównej: dwa wysokoprądowe o wydajności 1.1A, oraz dwa wyjścia niskoprądowe. Tuż obok wejść, wyprowadzona została czteroprzewodowa magistrala służąca do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń. Za jej pomocą można rozbudować ilość wejść centrali, wyposażyć system w urządzenia bezprzewodowe za pośrednictwem modułu ABAX ACU-100, podłączyć 16-to komunikatowy syntezer CA-64 SM, czy wreszcie rozbudować system o dodatkowe 8 programowalnych wyjść.

Model centrali VERSA 10 posiada możliwość zaprogramowania wartości rezystancji parametrycznej, dzięki czemu w prosty sposób można dostosować ją do wymagań istniejącej instalacji alarmowej. Dodatkowo, funkcja analizy sygnałów impulsowych pozwala na bezpośrednią obsługę wejść wibracyjnych i roletowych. Uzupełnieniem programowalnych wejść jest dedykowane złącze pętli sabotażowej, do którego podłączyć można styk sabotażowy obudowy lub sygnalizatorów.

Standardowym elementem wyposażenia nowych central jest zintegrowany z płytą komunikator telefoniczny pozwalający na monitoring w różnych formatach (włącznie z ContactID i SIA), powiadamianie głosowe oraz zdalne programowanie poprzez modem. Istnieje oczywiście możliwość podłączenia modułu GSM/GPRS- w tym przypadku, oprócz wspomnianych funkcji dodatkową korzyścią jest umożliwienie powiadamiania za pomocą wiadomości SMS.

Centrale Versa dla każdego...

Możliwości central VERSA zaspokajają typowe potrzeby małych i średnich instalacji alarmowych. Jest to możliwe dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów, a także wyposażeniu w funkcje dostępne dotychczas jedynie w sprzęcie bardziej rozbudowanym. Kolejnym istotnym atutem są możliwości sterowania systemem: oprócz manipulatorów LED i LCD, można w tym celu skorzystać z kart lub breloków zbliżeniowych oraz pilotów zdalnego sterowania. Pozwala to dostosować system do indywidualnych preferencji końcowego użytkownika i specyfiki instalacji.

Centrale alarmowe VERSA - pełne zabezpieczenie, pełny komfort w każdej sytuacji...

Warto również wspomnieć o ciekawym rozwiązaniu wprowadzonym w centralach VERSA - jakim są dedykowane tryby załączania czuwania. Dzięki tej funkcji, każdą z dwóch obsługiwanych stref załączyć można niezależnie w jeden z trzech trybów: czuwania pełnego, czuwania obwodowego dziennego i czuwania częściowego nocnego. Służą do tego specjalne klawisze funkcyjne, oznaczone intuicyjnymi piktogramami. Wszystkie tryby, dla każdej strefy, dostępne mogą być z dowolnego manipulatora: upraszcza to zdecydowanie filozofię obsługi, pozwalając jednocześnie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo w każdej sytuacji.

Połączenie prostej obsługi, bogatych możliwości rozbudowy i współpracy ze specjalizowanymi modułami komunikacyjnymi daje w efekcie nowoczesny sprzęt mogący z powodzeniem sprostać wymaganiom dzisiejszych i przyszłych instalacji alarmowych. Dodatkowo, dbałość firmy SATEL o zapewnienie najwyższej jakości zgodnie z filozofią ISO9000:2000 jest gwarancją bezproblemowej eksploatacji, a oferowane szkolenia i wsparcie techniczne ułatwiają poznanie wszystkich możliwości nowego sprzętu.

Centrale VERSA - porównanie z obecnymi urządzeniami

Celem przyświecającym wprowadzeniu central VERSA było zaprojektowanie spójnej serii urządzeń, które mogłyby zastąpić popularne i cenione, lecz coraz mniej nowoczesne centrale CA-5,CA-6 i CA-10. Opracowując nową konstrukcję, inżynierowie z firmy SATEL uwzględnili uwagi i sugestie przekazywane przez specjalistów w trakcie imprez targowych, jak również w trakcie konsultacji z ekspertami zapewniającymi wsparcie techniczne produktów SATEL. Oczywistym stała się również konieczność dostosowania central VERSA do dynamicznie rozwijających się technologii - stąd pełne wsparcie dla rozbudowy o elementy bezprzewodowe, czy obsługa komunikatorów GSM/GPRS i modułów TCP/IP.

W przeciwieństwie do central INTEGRA dedykowanych dla zaawansowanych systemów realizujących funkcje zabezpieczenia i automatyki, centrale VERSA przeznaczone są do stosowania w typowych systemach alarmowych.  Mimo dużych możliwości w swoim segmencie, kluczowym atutem central VERSA jest łatwość konfiguracji i programowania. W ten sposób stanowią one idealną alternatywę dla central INTEGRA w przypadku małych i średnich instalacji wymagających zaawansowanych możliwości komunikacyjnych, gdzie nie są wymagane rozbudowane funkcje sterowania i automatyki.

Versa - pełne zabezpieczenie w każdej sytuacji

Centrale VERSA umożliwiają korzystanie z tzrech rodzajów czuwania: pełnego, w którym dozorowane są wszystkie wejścia wybranej strefy; dziennego, w którym czuwają jedynie czujki obwodowe umożliwiając swobodne poruszanie się wewnątrz chronionego obszaru; nocnego - w którym oprócz czujek obwodowych aktywne są czujki w pomieszczeniach nie wykorzystywanych w trakcie snu.

Versa - skuteczne powiadomienie

Ze względu na to, że jedną z najważniejszych cech systemu alarmowego jest sprawne przekazanie informacji o alarmie, centrale VERSA do komunikacji wykorzystać mogą nie tylko wbudowany komunikator telefoniczny, ale także moduły GSM/GPRS oraz TCP/IP (Ethernet). Dzięki temu ich potencjał wykorzystać można niezależnie od dostępności określonych mediów komunikacyjnych.

Versa - łatwe uruchamianie  i programowanie

Wszystkie centrale z serii VERSA zapewniają bardzo łatwe programowanie i uruchomienie - zawdzięczają to przemyślanym ustawieniom fabrycznym, jak i przejrzystym menu programowania wyświetlanym na ekranie LCD, bądź w postaci arkuszy programowania dla manipulatorów LED. Dodatkowo, centralki VERSA firmy Satel programować można jeszcze łatwiej z użyciem komputera za pomocą programu Dload, pracującego w systemach Windows.