• CENTRALA ALARMOWA INTEGRA 32 SATEL

The Symbol : INTEGRA32
373.20
opak To the virus Vault
Shipping within 24h
The Availability Of Duża dostępność

Płyta główna centrali INTEGRA32

 • obsługa od 8 do 32 wejść
 • obsługa od 8 do 32 programowalnych wyjść
 • możliwość podziału systemu na 16 stref
 • magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
 • obsługa do 64 użytkowników
 • wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
 • obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
 • 16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
  funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
 • pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
 • port RS-232 - gniazdo RJ
 • możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
 • wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1.2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki
 • centralę najczęściej montuje się w obudowie AWO256lub OPU3 Satel
 • gwarancja: 36 miesięcy

Centrale alarmowe z rodziny INTEGRA są najbardziej zaawansowanymi urządzeniami w ofercie firmy SATEL. Wszechstronność tych urządzeń daje możliwość stosowania ich nie tylko w Systemach Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN, ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem

 

Właściwości systemu INTEGRA-32: 

 

od 8 do 32 wejść

 • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
 • obsługa czujek wibracyjnych i roletowych
 • obsługa 24 wejść adresowalnych
 • obsługa 24 wejść bezprzewodowych (ABAX) 
 • szeroki wybór typów reakcji
 • kontrola obecności i poprawności działania czujek

 

od 8 do 32 wyjść

4 strefy 4 partycje

 • strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
 • sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
 • możliwość grupowania stref i utworzenia 4 partycji

 

współpraca z wieloma dodatkowymi modułami

 

port RS-232 do programowania centrali, wydruku zdarzeń lub podłączenia modemu zewnętrznego

 

komunikator z funkcją monitoringu, powiadomienia i modemu telefonicznego

sterowanie systemem

 • manipulator LCD
 • klawiatura strefowa
 • piloty zdalnego sterowania
 • komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć komputerową)
 • opcjonalnie telefon komórkowy z zainstalowaną odpowiednią aplikacją

 

program centrali zapisany w pamięci typu FLASH z możliwością jego aktualizacji bez konieczności demontażu centrali

programowanie ustawień centrali

 • lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
 • lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
 • zdalnie przy pomocy komputera lub telefonu komórkowego łączącego się z centralą za pomocą modemu bądź przez sieć ETHERNET

pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu zasilania hasła

 • 64 hasła użytkowników
 • 4 hasła administratorów
 • 1 hasło serwisowe
 • kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
 • wyświetlanie w manipulatorze menu funkcji zależne od typu wprowadzonego hasła i uprawnień użytkownika
 • określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników
 • okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
 • definiowanie stref chronionych dwoma hasłami

edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór

timery

 • 32 timerów systemowych definiowanych przez serwis
 • timery strefowe definiowane przez użytkowników

pamięć zdarzeń

 • możliwość zapamiętania  899 zdarzeń
 • rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy, kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie, korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
 • rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
 • data i czas wystąpienia zdarzenia

rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń

 • możliwość selekcji zdarzeń
 • nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w systemie

kontrola dostępu

 • kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS
 • kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych centrali
 • sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych wyjść centrali
 • możliwość otwierania dowolnego przejścia w obiekcie z manipulatora LCD

monitoring telefoniczny

 • 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
 • 9 identyfikatorów
 • formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM

powiadamianie

 • 8 numery telefonów
 • 16  komunikatów głosowych
 • 32 komunikatów tekstowych
 • potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu (DTMF)

odpowiadanie na telefon

 • sprawdzenie stanu stref centrali
 • sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami

zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej

 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 • programowalny algorytm postępowania centrali

 

modem wewnętrzny 300bps

obsługa szybkich modemów zewnętrznych

 • sprawna wymiana informacji z komputerem
 • komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
 • obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM

niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach 

 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem 

 

zasilacz impulsowy

 

sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera telefonicznego

 

zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych