• CENTRALA ALARMOWA CA5 SATEL PŁYTA

The Symbol : CA-5P
167.36
opak To the virus Vault
Shipping within 24h
The Availability Of Duża dostępność

Centrala alarmowa CA 5

    5 wejść parametrycznych
    3 wyjścia
    pamięć zdarzeń nieulotna (255)
    dialer telefoniczny
    zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
    zasilacz impulsowy
    automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
    centralę montuje się w obudowie P7/20

 • 5 wejść parametrycznych:
          obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, EOL/NC
 •   3 wyjścia:
          1 wysokoprądowe alarmowe - zabezpieczenie 3.15A
          2 programowalne OC - obciążalność 50mA  
          lokalnie przez manipulator LED i LCD
          zdalne programowanie z komputera przez modem - łącze RS-232 (TTL)
          1 hasło serwisowe
          1 hasło administratora
          6 haseł użytkowników
          monitoring
          powiadamianie (jako jeden z formatów monitoringu)
          programowanie zdalne przez telefon
          wydajność 1,2A
          zabezpieczenie przeciwzwarciowe
          układ ładowania i kontroli akumulatora
          odłączanie akumulatora rozładowanego

    
 •   programowanie
 •     hasła
 •     dialer telefoniczny
 •     zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 •     zasilacz impulsowy:
 •     centrala CA-5 posiada atest TECHOM w klasie C nr 130/01
 •     centrala CA-5 posiada świadectwo zgodności z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego Nr 019/2002
 •     deklaracja zgodności centrali CA-5 z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC
 •     deklaracja zgodności centrali CA-5 z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EECCA-5 to Centrala do zastosowania w obiektach niewielkich rozmiarów, umożliwiająca prowadzenie monitoringu. Dzięki cyfrowej transmisji z manipulatorów, której nie można w łatwy sposób zafałszować, zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo i spokój.
 • Other Customers also purchased