• CENTRALA ALARMOWA CA-6 P SATEL PŁYTA

The Symbol : CA-6P
226.04
opak To the virus Vault
Shipping within 24h
The Availability Of Duża dostępność

Płyta główna centrali alarmowej CA6P

 • 8 wejść parametrycznych
 • 5 wyjść
 • 2 strefy
 • pamięć zdarzeń: nieulotna 255
 • 4 timery
 • dialer telefoniczny - przekaz informacji
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 • powiadamianie telefoniczne
 • możliwość dołączenia kilku manipulatorów
 • łącze RS-232 (TTL) - programowanie lokalne
 • zasilacz impulsowy
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • gwarancja: 3 lata
 • 8 wejść paramterycznych:
  • 6 wejść na płycie głównej
  • 2 wejścia na manipulatorze
  • obsługa konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO, EOL/NC
  • 20 rodzajów reakcji
  • 3 wyjścia wysokoprądowe 2.2A
  • 2 wyjścia niskoprądowe OC (otwarty kolektor)
  • 40 funkcji
  • manipulatory LED
  • telefoniczne - współpraca z modułem MST-1 (wybrane funkcje)
  • nieulotna
  • 255 zdarzeń
  • włączenia, wyłączenia, awarie, alarmy itp.
  • data i godzina wystąpienia
  • użyte funkcje
  • 1 hasło serwisowe
  • 1 hasło administratora 
  • 12 haseł użytkowników
  • automatyczne uzbrajanie lub rozbrajanie stref
  • nadzór pracy wartowników
  • monitoring - 2 numery stacji monitorujących
  • odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
  • zdalne programowanie z komputera przez modem
  • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
  • inteligentne ponawianie próby transmisji danych
  • programowalny algorytm postępowania centrali
  • 4 numery telefonów
  • 1 komunikat słowny w formie nagrania audio (syntezer mowy SM-2)
  • 2 komunikaty tekstowe do przesłania na pager
  • wydajność 1.2 A
  • zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • układ ładowania i kontroli akumulatora
  • odłączanie akumulatora rozładowanego
 • 5 wyjść:
 • 2 strefy
 • sterowanie:
 • pamięć zdarzeń:
 • hasła:
 • 4 timery:
 • dialer telefoniczny - przekaz informacji: 
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
 • powiadamianie:
 • możliwość dołączenia kilku manipulatorów (nie zwiększa liczby wejść centrali) 
 • łącze RS-232 (TTL) - programowanie lokalne
 • zasilacz impulsowy:
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu 

Deklaracje...

 • atest TECHOM w klasie C nr 127/03
 • świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1401/2000 z dn. 2000-12-11
 • deklaracja zgodności CE
 • centrala CA-6 plus posiada atest TECHOM w klasie C nr 131/01 Centrala posiada świadectwo homologacji Ministra Łączności nr 1401/2000 z dn. 2000-12-11 
 • deklaracja zgodności centrali CA-6 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC i 93/68/EEC
 • deklaracja zgodności centrali CA-6 plus z dyrektywami Unii Europejskiej: dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC